Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

MÜSƏLMANI YARATDIN
BİR DÖVLƏTLİ QOÇUYA
İZHARİ-QƏDRDANİ
BƏXTƏVƏR GƏNCƏ
İRAN
NÜMUNEYİ-MAZİ
FƏXRİYYƏ
TAPMACA
ORUCLUQ
MOLLA ARİFƏ DƏYİR...
DEYİRLƏR
MƏŞRUTƏ
DOLANDI BU İL DƏ...
TAZİYANƏ
VƏDƏ
TAZİYANƏ
ŞƏKİL
TAZƏ İLƏ
BOŞLA, YAXUD ƏLDƏN QOY
TAPMACA
DUR
ŞƏRAB
BAX, GÜL
ƏŞARİ-NİYAZMƏNDANƏ
MİLLƏTİMƏ
İDEAL
BEYNİ SAMAN DEYİLMİDİR
NƏZİR
EY NÜTFEYİ-ŞEYTAN
KÜSMÜŞƏM
TOFİQ FİKRƏTƏ BƏNZƏTMƏ
YAZIRSAN, YAZIM
BİZ KİMİK?
QƏZƏL
QIZ VƏ DƏDƏSİ
BİZİM EYŞ-NUŞ, YAXUD BU GECƏ
ORUCLUQ
BAYATI
ŞAİRDİ, MAŞAALLAH
ÇALIŞMA
TƏXMİS
MƏKTƏB UŞAĞI
UŞAQLAR
ALLAHA MÜRACİƏT
QOXU
MÜXATƏBİM MOLLA NƏSRƏDDİNDİR
YEDDİ YAŞINDAKI QIZIMA
VİRAN ÜÇÜN
O MƏNƏ
BİLMƏDİM
VARDIR O
SAQQAL
İKİCAN “MƏZƏLİ”
KİŞİ
TƏĞƏLLÜB
DOĞRU HA?!
YAT!
AR ETMƏSİN
PUL
İRSİ-PƏDƏR
DƏYŞİLİR
GÜLÜRƏM
YORĞUN BİR BAXIŞ
QIZLARIMIZ
VERMƏZİK, YAXUD ÜÇ KİŞİNİN SÖHBƏTİ
BATMAN QILIC
YOX
LEYLAC
QƏLƏMİM
YAXIN KEÇMİŞLƏR SANDIM
POLİS İDARƏLƏRİ
İSTİBDAD HÖKUMƏTİ MƏCMUƏLƏRİNİN MÜNDƏRİCATI
İNŞAALLAH
OLARMIŞ
HÜRRİYYƏTDƏN KİM NƏ PAY APARSIN?
MUXTAR
TOƏN, KÜRHƏN!
BƏY
GÜLMƏLİ MƏZMUN
“DOSTANƏ KİLEY”
TOPAL
OYNAYIRAM
İNANMAM Kİ,
LOĞALAR
OVQAF VƏ MOLLA QURBAN
ACLIQ
EY ƏDALƏT!
CİB XƏSTƏLİYİ
QADIN
ÇALIŞQAN CƏMAL
MİNACAT
BƏXTƏVƏR
QƏZƏL
ÖRNƏK
TƏRBİYƏT
ŞƏM VƏ PƏRVANƏ
DİL MƏSƏLƏSİ
BİZİM ARVAD
BİZİM QIZ
DİLİMİZ
BİR MÜLKƏDARIN TƏHƏSSÜRÜ
FACİƏ MEYDANI
XALİQDƏN MƏXLUQƏ
QADINLARIMIZ
ÖLMƏZ LENİNİN NAMİNƏ BİR TÖHFEYİ-NAÇİZ
QOYMAYIN
MƏZMUN-MƏZMUN
MÜSTƏZAD
NƏ ÜÇÜN?
BİLMƏ Kİ, ALƏM NƏDİR
DABANI ÇATDAX XALAYA
BALACA FELYETON
MƏDƏNİ İNQİLAB
DİLİMİZ DÜZƏLMİR
BƏHANƏDİR
OLMADI
ƏHMƏDİ-BİĞƏM
O MALIN HANI?
TÜRK QIZINA
VERMƏYİN BİR BELƏ QULLUQ
HİTLERİN ALLAHLA İTTİFAQI
HİTLERDƏN ƏLALTILARINA
TÜLKÜ HƏCCƏ GEDİR
CANAVARIN ALLAHA ETİRAZI
MİNACAT
VƏTƏNİM
GÜLÜR ALƏM BU GÜN
ŞİKAYƏT
KƏNDƏ İBTİDA
HÜRRİYYƏTİN LÜZUMU
ATANIN OĞLUNA VƏSİYYƏTİ
İSTİBDAD
QƏZƏL
CAVAB
MOLLA
KİŞİLƏRİMİZ
İSTİXARƏ
BEYT
KİŞİLƏRİMİZ
MƏSLƏHƏT
BİR QIZIN MOLLA NƏSRƏDDİNƏ ƏRZ-HALI
MƏKTƏB
NƏ İDİ?
KEFİMDİ
EVLƏNMƏZ İDİM
SİZƏ NƏ
ZİNDAN
ƏŞARİ – MƏHZUNANƏ
ŞAH
YAZIM, YAZMIYIM
ORUCLUQ
ALLAHƏ TƏVƏKKÜL
ACIDIR
OLACAQMI
ÇƏK DAŞA
QIZLARIMIZ
AĞAYA CAVAB
ARVADLARIMIZ
BAKI
GİMNAZİYADA (MOLLA VƏ ŞAGİRDLƏR)
EVLƏNMƏRƏM
HƏSƏD
ƏLVİDA
MƏNƏM
FÜQƏRA
EY FÜQƏRA
LALSƏN
DABANI ÇATDAX XALAYA
ƏCƏB
ƏTTÖVBƏ
KÖHNƏLƏR
ALDANMAYIN
ƏBƏSDİR AHIN...
OLMUŞAM
RƏCƏZ
MƏMƏDƏLİNİN VİDAI
MƏHƏMMƏDƏLİ ŞAHIN TEHRANDAN RƏŞTƏ TƏRƏF HƏRƏKƏTİ
HİSS, ZÖVQ YOX
EHSAN
DİLSUZDAN
URRA
İNAN
TAZƏLƏR
KƏC QABIRĞA
VƏSSƏLAM
TƏRİFİ – GƏNCƏ
BU NƏDİR
XUDAHAFİZ
QƏZƏLƏ BƏNZƏTMƏ
QORXURAM
NƏSİHƏT
UYMA DÜNYAYƏ...
OD TUTUB ODLANDI VƏTƏN...
OLSUN
HƏNUZ
ALMASA GƏR QIZLARIMIZ TƏRBİYƏ
MİFTAHÜLFƏRƏC
QƏZET YAZANLAR...
BİARSƏN
RƏHİMXANIN MƏHƏMMƏDƏLİYƏ ƏRZİ-HALI
MƏDƏLİ
BİZİMKİ DEYİL
A QIZLAR
ƏLHƏMDÜLİLLAH
ƏDƏBİYYAT, YAXUD MİNACAT
VİRAN GÖRÜRƏM
LÖVHİ-MƏKATİB
AMALİ-HÜRRİYYƏT
BU DA BİR BAHAR
AMANDIR
VAİZLƏRƏ BAX...
NİSKİL
GÜLMƏYİM GƏLİR
QOCALDIM
AY KİŞİ!
QOYMA HA!
MƏNİM SEVDİYİM
BAX!
NƏZM
YORĞUNLAMIŞIQ
VƏQTDİR
İRANLIDIR
TAZİYANƏ
İKİ SƏS
GÜLÜŞMƏ
DABANI ÇATDAX XALAYA!
SEYİD ƏZİMƏ BƏNZƏTMƏ
TAZİYANƏ
QUMARIN LƏZZƏTİ
1910 – CU İLƏ VİDA
ANNAMIRAM
OLUR – OLSUN
ETİRAZ
YADİ – MAZİ
MƏNƏM
DİRHƏMÜ DİNARDƏN ÖZGƏ
EY BAXANLAR...
İŞƏ KEÇMƏZ
TAPMACA
...AXUNDUN ŞƏRHİ – HALI
DADI YOXDUR
ƏZRAİLƏ XİTABİ – RƏBBANİ
KEÇƏRMİŞ
TAPMACA
MÜXTƏSƏR
EY KÖNÜL
EY MÜTRÜBEYİ – DÖVRİ – TƏCAHİL
FƏLƏKDƏN GİLEY

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info