Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

Ey könül! Min namə yaz bir gülüzarın eşqinə
Hər bağın,hər bağçanın öz bülbülü şeydası var
Aləmin seyrinə gəl,gör nə gözəl fitrəti var
Əgər səndən dönər isəm nəsibim ahu-zar olsun!
Məni
Cinayət...
Dağlar
Həyat fəlsəfəsi
Meysiz, məzəsiz can ilə canan ola bilməz!
Mən tələsmirəm
Şair, nə tez qocaldın sən!
Şuşa
Dörd söz
Ala gözlər
Belələri də var
Bir səs
Azərbaycan
A köhlən atım
Ah, səhər-səhər
Ana
Təzə il
Ananın öyüdü
İlk xatirələr
Sənin
Ceyran
Olur
Dünya
Aşıq qardaşıma

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info