Qonaq Kitabı
TƏCNİSLƏR

Ömürlər səf edib, canlar üzməmiş
Qalmadı bir ovuc qəllə biz acıq
Ha deyirsən gələcəyəm, gəlməzsən
Heç bilməzəm nə vəqtədən sevdiyim
Əlləri qurumuş məşşətə sənin
Dəli könül, nə düşübsən çöllərə
Heyf ki, bilmədim çay kənarında
Dilbər, həsrətindən xəstə düşmüşəm
Gün cəmalın göz yaşımı qurutdu
Nazlı dilbər bu gün gülşən seyrinə
Laçın gözlüm, səndən cüda düşəli

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info