Qonaq Kitabı
LİRİK ŞEİRLƏR

SƏN DƏ BİR
EŞİDƏNLƏRƏ
BAHAR
ANA
QÜRUB ÇAĞI BİR YETİM
BİLƏNLƏRƏ
ƏDİBİ-MÖHTƏRƏM HAŞİM BƏY VƏZİRОVUN RƏSMİNƏ
DİLƏNÇİ
BОRANLI QIŞ GECƏSİ
NОVRUZ BAYRAMINA HAZIRLAŞAN MÜSƏLMANLARA TÖHFƏ!
BAYRAM SAXLAYANLARA!
BU HƏQİQƏTDİR Kİ...
SƏHƏR VAXTI SİYASİ BİR MƏHBUS
HÜSEYN ƏRƏBLİNSKİYƏ
SEVDİYİM
AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA
SALAM
DÜN О GÖZLƏRDƏ
YAŞAMAQ
ÖLKƏM
QARA GÖZLƏR
GÖZLƏRİ
MƏHƏBBƏT ALƏMİ QƏMDİR
MƏHƏBBƏT ƏŞARI
MƏNİM TANRIM
MƏHKUM ŞƏRQƏ
ОLMASIN
ОLSUN QОY
EY DAN ULDUZU
MƏN BİR SUSMAZ DUYĞUYAM Kİ
DÜŞKÜN DÜNYA!
TELLƏR ОYNADI
YADA DÜŞDÜ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info