Qonaq Kitabı
QOŞMALAR

MƏHƏBBƏT
OĞUL
DÜNYADA
VAR
YAR ÜZMƏ, ÜZMƏ (Qoşa yarpaq)
ÇİÇƏKDƏN DƏ GÖZƏLSƏN
GÖZƏL
ÇƏTİNDİR
GÜLƏRMİŞ
ƏMANƏTİ
ŞİRİNDİR
QUMRAN GÖZLƏRİNİN QURBANI OLUM
BƏXTƏVƏR
BAXDI TƏRSİNƏ
NAKAM ÖLMƏRƏM
OLMASA
BİLMƏMİŞƏM
AŞIQLARIN ATASIDIR ƏLƏSGƏR
SÖZ QİYMƏTLİDİR
İNANMA
HÜNƏR QALASI
ARASINDA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info