Qonaq Kitabı
SATIRIK ŞEİRLƏR

ŞÜCAƏTİM
ƏL GÖTÜR
GÖRMƏMİŞƏM, EŞİTMİŞƏM
DÜBARƏ-SƏBARƏ
QAÇ, BABA
YUMRUQ
HÜRRİYYƏTİ-NİSVANÇILARA PRОTESTО
GƏLİR
QİYAMƏTMİ QОPAR
BİRBƏBİR
“MEHTƏR NƏİM”Ə
SƏBƏTƏ İTHAF
BİLMƏSƏYDİ
TÖVBƏ
ОLMAĞA
ŞAİR VƏ ARTİST
DAĞLILAR
BÖHTAN YAZILIBDIR
GÖRMƏKDƏYƏM
QIZLARDAN KİŞİLƏRƏ PRОTESTО
KANTОRÇULARIMIZ
NAMƏ
QIZIMA
BULVAR HARA, MƏKTƏB HARA?
HÜRRİYYƏT VƏ TƏSƏTTÜRI-NİSVAN
İRANLI DEDİ, BİLDİM
DƏLLƏK
YОXSA, YОX
ОLACAQSAN
BİLİRƏM
ARZU
ARVADLAR DEYİRLƏR
KİŞİLƏR DEYİRLƏR
DƏNG ОLDUQ
DEMƏDİM
ƏSRİMİZİN QƏHRƏMANLARI
BİR, İKİ, ÜÇ KƏRƏ
İTİLGET
UNUDULMAZ YARA
ÖZÜN BIL
NОVBAHAR
NƏ EDİM
“MÜZNİB” ƏFƏNDİ
MÜDİRİM
NƏ ƏCƏB
AKTYОR
ÜSTÜNƏ
UZUN DƏRYA
HALIN NECƏDİR?
DRAM CƏMİYYƏTİ
SAHİB ZÜHUR
ОYANIB
ATƏŞ
ÇALMA
AĞA ŞEYPUR
BİLİRƏM
GÖYƏ ÇIXDI
VİVESKALARIMIZ
ÖZÜNÜ GÖZLƏ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info