Qonaq Kitabı
TӘMSİLLӘR

QURD, TÜLKÜ, ŞİR
QURD, TÜLKÜ, DOVŞAN
ASLANLA ÖKÜZLӘR
TÜLKÜ İLӘ ASLAN
ASLANLA SİÇAN
EŞŞӘKLӘ AT
EŞŞӘKLӘ BÜLBÜL
XORUZLA QARTAL
TÜLKÜ İLƏ DOVŞAN
PEYİN BÖCӘYİ İLӘ BAL ARISI
TAZI İLӘ CEYRAN
XORUZLA QIZILQUŞ
KİRPİ İLӘ DOVŞAN
KEÇİ İLƏ CANAVAR
SİÇANLARLA PİŞİKLӘR
İTLӘ PİŞİK
ӘRİNCӘK İT
DƏVƏ İLƏ TİKAN
TOYUQ
QURD
TÜLKÜ İLƏ KƏKLİK

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info