Qonaq Kitabı
MƏNZUM HEKAYƏLƏR

TIQ-TIQ XANIM
TÜLKÜ HƏCCƏ GEDİR
YAXŞI ARXA
TAPDIQ DƏDƏ
OVÇU MƏSTAN
ZƏHMƏT VƏ ZİNƏT

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info