Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

DƏLİ KÖNÜL
YAXŞIDIR
AY ARİFLƏR
GİZLƏNƏR
SƏNƏM GƏL
KƏKLİKLƏR
OLA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info