Qonaq Kitabı
MÜXƏMMƏSLƏR

Qeybdən yetdi bizə müjdə ki, cananə gəlir
Səhər seyri-çəmən qıldım, gülü minayə bənzətdim
Dustan! Hali-dili-zarimi dildarə deyin

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info