Qonaq Kitabı
Hekayələr və tərcümələr (Рассказы и переводы)

Рождение
Человек
Картинки из жизни
Умирающая мусульманка
Почтовый ящик

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info