Qonaq Kitabı
HEKAYƏlƏR

KÖVKƏBİ-HÜRRİYYƏT
YUXU
QONAQLIQ
TUTU QUŞU
QAN BULAĞI
ÜMİD ÇIRAĞI
CƏHALƏT QURBANI
QATİL UŞAQ
MOLLA QASIM
NƏ ÜÇÜN
TƏBRİK
SONA XALA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info