Qonaq Kitabı
ƏLİFLAM VƏ TƏRS ƏLİFBA

Əlif – Allah, sidrə boyun münəhadır müntəha
Əlif – Ol qəddinə ögündigiçün sərvü çinar
Əlif – Ə’la qamətin hər kim görər bican olur
Yey – Yüzün mahiyyətidir aləmə nuri-nəcat
Yey – Yenə sığındım ol sübhana mən,

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info