Qonaq Kitabı
QƏSİDƏ

Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info