Qonaq Kitabı
POVEST VƏ HEKAYƏLƏR

PİR
BİR KƏNDİN SƏRGÜZƏŞTİ
İDİL KƏNARINDA
ŞEYTAN BAZARDA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info