Qonaq Kitabı
SATİRİK HEKAYƏLƏR

BAZAR SÖHBƏTİ
MƏCLİSİN DUZU
MƏŞƏDİ KABİLİN TƏBRİZ SƏFƏRİ
MƏZHƏKƏ
MÜƏLLİMƏ
PRİSTAV AĞA
RAMAZAN AYINDA İBADƏT
TƏHSİL
YEVLAX-ŞUŞA YOLU

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info