Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

Ömür çeşməsi şeir deyilmi?!
Yaş altmışdır
Nə vecinə
Meşəbəyi
Qocaldım
Könül deyir “Yaşa hələ”
Ey mәnim nәğmәlәrim
Qәhrәman
Pәrdәlәr
Sazım dinir
İnanıram һәkimlәrә
Zooparkda
Sabaha söz vermirәm
Metroda düşüncәlәr
Vidalaşıram
Gecәlәr
Ürәkdәdir
Yaxşı ki varmış
Dәmir qapı Dәrbәnd
Hәyәtә qar yağır
Yetişmәmiş
Vay o gündәn...
Mәn qorxardım
Mәn sәni axtarıram
Əyil deməzsən
Meteorit
Biri sәnsәn, biri mәn
Ömür çeşməsi
Ulduz olsam

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info