Qonaq Kitabı
XƏMSƏ

SİRLƏR XƏZİNƏSİ
XOSROV və ŞİRİN
LEYLİ və MƏCNUN
YEDDİ GÖZƏL
İSKƏNDƏRNAMƏ - İqbalnamə
İSKƏNDƏRNAMƏ - Şərəfnamə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info