Qonaq Kitabı
POЕMALAR

ÇOBAN
MƏNİM DOSTUM
SƏHƏR
SINDIRILAN SAZ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info