Qonaq Kitabı
UŞAQLAR ÜÇÜN ŞERLƏR

XORUZ
KEÇİ
UŞAQ VƏ DOVŞAN
YETİM CÜCƏ
YENİ KÖMƏKÇİ
SƏHƏR
TƏPƏL KƏLİM
LAYLA
ÇOBAN MAHNISI
PAYIZIN SON AYI
BİR QUŞ
QUZU
OYAN, OĞLUM!
PAYIZ
CÜTCÜ
QONAQLIQ
ASLAN, QURD VƏ TÜLKÜ
TÜLKÜ VƏ QURD
MAHNI
TÜLKÜ VƏ ASLAN
UŞAQ VƏ BƏNÖVŞƏ
MAY NƏĞMƏSİ
DƏMİRÇİ NƏĞMƏSİ
TOP OYUNU
DƏMİRÇİ
TƏMİZLİK
QƏRƏNFİL
BƏNÖVŞƏ
QIZILGÜL
ZANBAQ
BÜLBÜL
ARI
KƏPƏNƏK
KÜR ÇAYI
YAĞIŞ
UŞAQ BAĞÇASI
MƏKTƏBLİLƏR MARŞI
ANA YURDUM
VƏTƏN NƏĞMƏSİ
TONQAL
TÜLKÜ VƏ DƏVƏ
ÖVLAD QAYĞISI
VƏTƏN
BAHAR BAYRAMI
QIŞIN NƏĞMƏSİ
BAHAR
KOLXOZ BAĞINDA
ÇALIŞAN QAZANAR
GÖYƏRÇİN

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info