Qonaq Kitabı
QOŞMALAR

Könül, nə gəzirsən seyran yerində
Qarşıdakı qarlıca dağı gördünmi?
Batinimdə dedi mənə bir əziz
Gəl öyüd verəyim, öyüd alırsan
Gəl, a könül, xoş görəlim bu dəmi
Gəlib ixlas ilə yola gedənin
Mürşidlikdən sizə budur, ərənlər
Bu yolun yolçusu olayım dersən
İqrar verdim, dönmən ələst bəzmindən
Musayə təsəlli göründü Turdən
Bir qəndildən bir qəndilə taxıldım
Qəhrinə, küfrünə cümlə dayandım
Ərənlərin ərkanına, yoluna
Mən dərvişəm deyə köksün gərərsən
Ərənlər bu yolda hazırdır, hazır
Bu gün ələ almaz oldum mən sazım
Baharın gəldiyin nədən biləyim

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info