Qonaq Kitabı
TƏRCİBƏND

Layi isqat eyləyüb bir bilməyən illasini

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info