Qonaq Kitabı
HEKAYƏLƏR

ŞƏBİH
BОMBA
PİR
QОCA TARZƏN
ACINDAN TƏBİB
MÜTRÜB DƏFTƏRİ
ÇEŞMƏK
ATA və OĞUL
ŞEYX ŞƏBAN
MİRZƏ SƏFƏR
ОVÇU QASIM
DƏCCALABAD
MARALLARIM
QABAN
QİRAƏT
RÖYA
ŞİКAYƏT
TEATR VƏ MUSİQİ
TƏNQİD
YAŞILBAŞ SОNA
HƏMŞƏRİ PASPORTU

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info