Qonaq Kitabı
KOMEDIYALAR

ARŞIN MAL ALAN
O OLMASIN, BU OLSUN

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info