Qonaq Kitabı
MÜXTƏLİF ŞEİRLƏR

Dinəndə yandı dilim
Səndə, ey Qafqaz, ey gözəl gülzar
Şəhidi-hürriyyər Səid Səlmasinin ruhuna ithaf

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info