Qonaq Kitabı
SATİRİK ŞEİRLƏR

Dolaşma
Axund
Nəzirə
Eyləmə qəm
Gəldi yenə Rəhim xan İranə, barəkallah!
Millətinin halı pərişan ola
Sür ömrünü, çək ləzzətini can ələ düşməz
Dindar olanın halı pərişan gərək olsun
İranlılar
Ey Məmdəli, bu növi ki, İrandan əkildin
Sinəzən
Kamil paşa, kamilliyinə min barəkallah
Harda düşür vur şitil iranlıya
Millətə pəndi-pədərdir yükü məcmuəmizin
Ey olan xas şiəyi-Heydər
Haradan başıma düşdüsə sövdayi-Buxara
"Kəlniyyət" məcmuəsinin ruhuna
Bayramlıq
Ədəbiyyat
Ləzgi
Qələm arqadaşım Kefsizə
İki ildir vəfat edib Sabir
Deyirlər, çıxdı bir gün Tura Musa
Füzulini beşlətmə
Müxəmməsçilər
Hacılar, ay hacılar, can sizə qurban hacılar
İradəmizə yazılan əşar nümunələri
Səbribəyzadə, bizi atma, amandır, getmə!
Qorxuram bayramımız qara gələ
Mixəkli, hillidir əcəb tərəklə aşı mollanın
Al gəldi (13-cü nömrədə “Yetim cücə”yə cavab)
Gülməsin
Ədəbiyyat (20-ci nömrədə “Cinani”yə cavab)
Üç dustaq
Ol gün ki çıxdı Şuşada meydana dördaşıq
Bir əsridi çıxmışdı ki, meydanə pristav
Çox da Rusiyyədə nəşr oldu ədalət, bizə nə?
Gücsüz edir ümumən hər güclüdən gilayə
Min il yazasan da bu müsəlman başa gəlməz
İndi qalmışlar təmamən intizar iranlılar
Vükəlayi-millətə
Naxçıvanda bir nəfər dostuma
Şpiyon axundlara
Gərəkdir şahsevənlər daima bir şah sevsinlər

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info