Qonaq Kitabı
MÜXTƏLİF ŞEİRLƏR

QIZIL YURDUM
ƏLAC
MƏN AĞLARAM!
SÜZGÜN NUR
ŞİKAYƏT
VİCDAN NƏDİR
HARDA
O YILDIZ GÖZLƏR
BİR GÖZƏLƏ
BİR PƏRİ QIZI
HİCRAN
MƏZARDAN BİR SƏS
MÜŞTƏRİN MƏNƏM
EY ŞƏRQ, OYAN
ÜMİD VƏ DİLƏK
OLMASA!
YURDUMUN YARISI
HAQQ GƏLSİN, BATİL GƏLMƏSİN
BİR HƏSBİ-HAL
HİCRAN TƏRANƏSİ
ACI XƏNDƏ
YAZ QƏLƏM
QADIN
QAYEYİ-AMAL
PƏRİYİ-AMALIMA İTHAF
ZALİMSƏN
ŞƏRQİ
VAQİFƏ OXŞATMA
MƏKTƏBMİ, GÜLŞƏNMİ?
GÜLŞƏNMİ, MƏVAMI
SABİRƏ İTHAF
AYRILA BİLMƏM!
YALNIZ SƏNSƏN!
VƏFASIZ GÖZƏLƏ
DÖNMƏRƏM
QARĞIŞ
SEVDA QARŞISINDA
BAYATI
XƏSTƏXANA XATİRATIM
BAHAR

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info