Qonaq Kitabı
MÜXƏMMƏSLƏR

Müxəmməs (Həsən Səyyara nəzirə)
Nə vaxtadək?
İgidlər marşı
Edilsin əldə
Öldüm

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info