Qonaq Kitabı
TƏXMİSLƏR

Təxmis (Nizamidən)
Təxmis (Füzulidən)
Təxmis (Füzulidən)
Təxmis (Füzulidən)
Təxmis (Nigar xanımdan)

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info