Qonaq Kitabı
MÜXTƏLİF MƏNZUMƏLƏR

Biz də bir az pis deyilik
Dolanım başına
Məktub
Xəttat
Təbrizdə zəlzələ haqqında
Şikayət
Qocalıq
Rica
Qitə
Qitə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info