Qonaq Kitabı
KİNAYƏ VƏ KİLAYƏ

Kinayə və kilayə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info