Qonaq Kitabı
TƏRCİ-BƏNDLƏR

Sübh açıb mah rüxindən niqab
Haray, gəldi-gedər, bu fani cahan!
Ey ənbər qoxulu bahar ruzgarı

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info