Qonaq Kitabı
MƏNZUMƏ VƏ MƏSNƏVİLƏR

Səhər nəsimi, qıl ətrinlə aləmi şadan
Ey gözümün nuru, candan əziz can
Ey səhər mehi, ey səfa gətirən
Ey səba, ey məhrəmi-razi-dilim
Sevgi işlətmiş genə yüz min kələk
Sənə qurban ola könül, həm can
Dərdlilər qasidi, ey badi-səba
Elə bi aləm ki, divanəlikdən

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info