Qonaq Kitabı
UŞAQ ŞEİRLƏRİ

QUQ-QULU-QU!
UŞAQLARIMIN ӘYLӘNMӘSİ ÜÇÜN
Mәn Tukayam, bir quşam
KÖLGӘM İLӘ MӘN
AYLA GÜNӘŞ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info