Qonaq Kitabı
DƏDƏMİN KİTABI

DUXA QOCA OĞLU DƏLİ DOMRUL
DİRSƏ XAN OĞLU BUĞAC
QANLI QOCA OĞLU QANTURALI
QARACIQ ÇOBAN
BƏKİL OĞLU ƏMRAN
TƏPƏGÖZ
UŞUN QOCA OĞLU SƏGRƏK
ULAŞ OĞLU XAN QAZAN
QAZAN BƏYİN OĞLU URUZUN DUSTAQ OLMASI
QAZILIQ QOCA OĞLU YEGNƏK
BAYBURANIN OĞLU BAMSI BEYRƏK
DIŞ OĞUZUN İÇ OĞUZA YAĞI OLMASI

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info