Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

GÖY GÖL
DAĞLAR (Dağıstana)
QUŞLARA
BALALARIMA
XULUQDA
GÜRCÜSTAN
QURBAN OLDUĞUM
ŞÜKRİYYƏM ÜÇÜN
NİYƏ GƏLMƏDİN
SƏN AĞLAMA
Haralısan, cәnnәtmidir mәkanın?!
GÖZÜM YOLDADIR
YARALI QUŞ
BAYATILAR
KÜSӘYӘNLӘR
ÜMİDİMӘ
SӘN
NӘ YAZIM?
LEYLA
GӘLİN
SӘNSİZ
Sәhәr zamanıydı әsәrkәn yellәr
AŞİQİN DӘRDİ
NӘDӘN YARANDIN
GÖZӘL QADIN
UNUDULMUŞ SEVDA
MADONNAYA
O QIZA
BUNUMU İSTӘRDİN
Görünmәz yollardan gәlәn sәslәri
OYAN
MAXMUROVA ÜÇÜN
ÇOBAN QIZI
Y.P.ORBELYANİ
MӘN TAPMIŞAM
RÖYASINI GÖRMÜŞDÜM
OLSUN QOY
AT BU ÇADRANI
ANA
QIZIMA
ALMASIM ÜÇÜN
AND OLSUN
PӘRİZADӘ
QIZIM ÜÇÜN
BEŞİK
DAN ULDUZU
MӘN OLAYDIM
Bir gül әkdim, açılmamış dәrdilәr
AXŞAMLAR
NӘ GÖRDÜMSӘ
YAZIQ
FÜZULİ
DİLİMİZ
YENİ TÜRK ӘLİFBAÇILARINA
MӘN KİMӘM?
DӘRDİM
ŞӘHİD ӘSİR
HӘRBZADӘLӘRӘ
QAFQAZLISAN, SEV QAFQAZI
İSMAYIL BӘY QASPRİNSKİ ÜÇÜN
ӘFӘNDİYӘ
İSTANBUL
ŞӘHİDLӘRӘ
AL BAYRAĞA
AZӘRBAYCAN BAYRAĞINA
QARDAŞ
ŞEİRİMӘ
İRAQ
İMDAD
ŞEİRİM
M. Ş.
OF, BU YOL!..
MÜNACAT
SӘNӘT QӘHRӘMANLARINA
GÖZÜNӘ DÖNDÜYÜM
MÜӘLLİM
BİR MAY BAYRAMI
MAYIS
BİTMӘMİŞ PARÇALAR
SӘSLİ QIZ
KÜR
PAMBIQ DASTANI
ŞAİRӘ SATAŞDINSA
MӘSCİDDӘ MEYXANA
AĞAMİRİN TOYUNDA
İSFӘNDİYAR ÜÇÜN
GӘNCӘLİ DOSTLARIMA
Başa bax, peysәrә bax, vәrdişә bax
DOSTUM XANӘNDӘ ӘSGӘRӘ
QOCALIQDA YORĞALIQ
ÇUĞULU HӘCV
SӘLLALLAH
İMANSIZA
XORTDAN
UTAN
KUROPATKİNӘ
İNGİLİS
SƏSLİ QIZ
BEYTLƏR, ÜÇLÜKLƏR VƏ DÖRDLÜKLƏR
SƏSLƏR
NƏ YAZIM
BUNUMU İSTƏRDİN
YAZIM, GƏL, BAHARIM, GƏL
YUXUMA GƏLMIŞDIN...
SEVGİ CANDAN AYRILMAZ
OLMAZ
SƏHƏR-SƏHƏR
KEÇƏR
GÖZÜM GÖRDÜ, KÖNLÜM SEVDİ
MƏN TAPMIŞAM
SURƏTPƏRƏSTƏM
BİR BİLƏN YOX Kİ...
QALDI
DÖNÜR
BİR GÜN
QİTƏLƏR
SEVMƏSƏYDİM SƏNİ MƏN?
NƏ ÜÇÜNDÜR
ADSIZ ŞEİR
ŞƏHİD ƏSİR
HƏRBZADƏLƏRƏ
NƏ GÖRDÜMSƏ
İMDAD
AXŞAMLAR
BƏN BULMUŞAM
ÇIRPINIRDIN QARA DƏNIZ
TÜRK ORDUSUNA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info