Qonaq Kitabı
ƏSƏRLƏRİ

Keçdiyim yol (tərcümeyi–halım əvəzinə)
Fəhlələrin uşaqları
Madonnanın tükü
Quşlar kimi azadə
İki qəm
Şəkərəli çoban
Südçü qız
Aleksandr Eyniç
Aclar
Kənddə, yaxud əcəl
Hürriyyət günəşi
Aldanmış ümid
Əzab qorxusu
Haqsızlıq dünyasında
Son dərd
Çətin müəmma və ya iki arvad almaq məsələsi
Yox
Məşədi Qədimin evində bədbəxtlik
Gözlənilməyən bir nəticə
Ağanın kənizi
Azadlıq üçün cinayət
Hacı Salman
Qayçı
Zərifə
Küləkli bir axşam
Mirzə Badımcan
Qeyrət
Siyasət adamı
Düşmənlər
Səməd kişi
Axtarış
Yeni həyat başlanan yerdə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info