Qonaq Kitabı
NƏSR ƏSƏRLƏRİ

İki fantan
Topsaqqallı kişi
Təbriz “ümumiyyəti”
Pasport məsələsi
Vladiqafqaz müsəlmanları
Fərmani-qəzai-cərəyan
Əski cəlladlar
Ey inqilab, ey naciyi-miləl!
İnqilab və ədəbiyyat
İran Azərbaycanı haqqında yersiz çıxışlar
Son tərpənişlər

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info