Qonaq Kitabı
FELYETONLAR

BİLMƏLİ XƏBƏRLƏR
CAVABLAR
FATMA XALA
BİR ARVADIN CAVABI
XANPƏRİ BACIYA CAVAB
MƏKTƏB
AXIR ÇƏRŞƏNBƏ
SİRKƏ
QAYIRMA HƏDİSLƏR
QƏRİBƏ QUTU
XORTDANA MƏKTUB
MƏKTUB
HİCAB MƏSƏLƏSİ VƏ CAVABIMIZ
BİR NEÇƏ GÜNLÜYƏ (Zövci-axər məsələsi)
[Molla dayı!]
BAKI DƏRYASI
NUXADA AXUND FƏRƏCULLA CƏNABLARINA
QORXURAM
CƏHRƏÇİ XALA
BAKININ ƏLACI
OYUN-OYUNCAQ
ALLAHA RÜŞVƏT (Axalsixdən)
ZİYARƏT
POÇTXANA
NƏ DEYİM
PİŞİK*
PİŞİK
EY İRAN
TƏŞƏKKÜR
SÖHBƏT
FELYETON

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info