Qonaq Kitabı
DASTANLAR

SALUR QAZANIN EVİ YAĞMALANDIĞI BOYU BӘYAN EDӘR
BASAT TӘPӘGÖZÜ ÖLDÜRDÜYÜ BOYU BӘYAN EDӘR
AŞIQ QӘRİB
KOROĞLU
KOROĞLUNUN TOQAT SƏFӘRİ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info