Qonaq Kitabı
QARAVӘLLİLӘR

YALAN-PALAN
HADI, HUDU, KOR OĞLU KOSA, BİR DӘ MӘN

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info