Qonaq Kitabı
NAĞILLAR

TAXTA QILINC
GÖYÇӘK FATMA
OVÇU PİRİM
CEYRANIN NAĞILI
CAÇCI
OTLARIN BӘHSİ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info