Qonaq Kitabı
MÖVSÜM NƏĞMƏLƏRİ

SƏMƏNİ
SӘMӘNİ
GÜN ÇIX!
GÜDÜ-GÜDÜ
XIDIR NƏBİ
KOS-KOSA
YEL BABA
GÜN ÇIX!
YAĞMURU ÇAĞIRIŞ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info