Qonaq Kitabı
ƏFSANƏLƏR

GÜNƏŞLƏ AY
HƏZRƏT SÜLEYMANLA BİLQEYİS
QURDOĞLU
DİRİLİK SUYU
DAĞLARIN AYRILIĞI
SİMRUĞ QUŞU
SƏMƏNDƏR QUŞU
SƏMƏNDƏR
YUSİF-NӘSİB QUŞU
HÜT-HÜT QUŞU
ŞANAPİPİK QUŞU
YAPALAQ QUŞU
TURAC
PӘRVANӘ İLӘ OD
İLANLA QARANQUŞ
BÜLBÜL NӘĞMӘSİ
BӘNÖVŞӘ
LALӘ
NӘRGİZ
QIZBOYU
BӘNÖVŞӘ İLӘ LALӘ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info