Qonaq Kitabı
QARĞIŞLAR

Qarğışlar
Qarğış bayatılar
Dədə Qorqud qarğışları

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info