Qonaq Kitabı
ALQIŞLAR

Alqışlar
Dədə Qorqud alqışları
Zərdüştün alqış nəğmələri

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info