Qonaq Kitabı
BAYATILAR

Bir Tərtər, bir İncə var
Aşiq o yağiləndir
Aşiq Minayə dəgər
Gəldi bir baqi süvar
Dur atlan, yanına var
Xərab olsun görüm belə zəmanə
Qəmər şəqqə urmuş tel arasından
Bir kərrə cəmalın ovsafın etmək
Aman fələk, aman mürvət günüdü
Vədə verib sən ha gəlləm demişdin
Ölüncə mən səndən əl çəkməz idim

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info