Qonaq Kitabı
QƏSİDƏLƏR

Bir gün ki, dey əlamətin etmişdi aşikar
Vəh nədir ol tairi-fərxəndəbalü tiz pər
Mən kiməm? - bir fəqiri-bisərü pa
Saçma, ey göz, əşkdən könlümdəki odlarə su
Çəkər birəhmlər yanında hər saət zəban xəncər
Səvadi-büqeyi Bağdad çeşmi-həft kişvərdir
Çıxdı yaşıl pərdədən ərz eylədi rüxsar gül

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info