Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

MƏN OLUM
DİLBƏR
SAMBUR
BÜKÜLMÜŞ
GƏLMİSİZ
GƏLDİM

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info