Qonaq Kitabı
ŞEİRLƏR

DÜŞÜBDÜR
DİLBƏR
GÖRDÜM
GÖRMÜŞƏM
AĞLARAM
ƏRİZƏ
YADIMA DÜŞDÜ
DAĞLAR
GƏLSİN
GÖRDÜM
CANAN GƏZƏN YERLƏRİ
VARMI OLA

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info